Tag Archives: Douyu

Công ty live stream tăng gần 700 lần trong ba năm

Douyu là công ty công nghệ phát triển nhanh nhất ở Châu Á Thái Bình Dương nhờ sự bùng nổ của các trò chơi điện tử và game di động. Những đánh giá về công ty live stream Theo SCMP, đánh giá của tập đoàn tư vấn và kiểm toán toàn cầu Deloitte cho biết…

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.